Home Contact Opnames Vorige pagina
Home Over ons Projecten Te Koop

Great C-g3

Double Diapason

Open Diapason

Stopped Diapason

Dulciana

Principal

Flute

Fifteenth

Sesquialtra

Trumpet


16 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

4 ft

2 ft

3 rks

8 ft

   Swell C-g3

   Double Diapason

   Horn Diapason

   Clarabella

   Gamba

   Gemshorn

   Fifteenth

   Mixture

   Cornopean

   Oboe

   Tremulant


16 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

2 ft

2-3 rks

8 ft

8 ft

  

   Pedal C-d1

   Grand Bourdon

   Trombone16 ftt

16 ftt

Driehuis (NH), Engelmunduskerk,

J.W. Walker, 1865

Great to Swell, Great to Pedal, Swell to Pedal, Trigger-Swell

Winddruk: 72 mm/Wk


Het in de Engelmunduskerk te Driehuis geplaatste Walker-orgel wordt

als opus 781 in het nog bewaard gebleven orderboek genoemd. Het

orgel is volgens het document gemaakt in 1865, voor de Holy Trinity

Church, New Wimbledon, London. Het Great-organ bezat 8 stemmen,

waaronder een reservering (Mixture 3 rks) en het Swell-organ telde

6 registers, die allemaal vanaf klein-c begonnen. Het pedaal bezat een

Bourdon 16 ft, als transmissie van de Double Diapason 16 ft van het

Great. Het werk werd volgens genoemd document vervaardigd of the best materials & workmanship.


Waarschijnlijk in 1877 werd het orgel overgeplaatst naar de St. Saviors church, Battersea Park, London, waar het tot december 1992 heeft gestaan. In 1903 is het Swell uitgebreid met een zelfstandig groot octaaf. Ook zijn toen op het Swell een Double Diapason 16 ft, een Gamba 8 ft en een Celestes 8 ft toegevoegd. De intonatie werd aangepast waarbij van de houten registers de opsneden werden verhoogd.


In 1993 is het orgel gerestaureerd en van een nieuwe kas voorzien. Het pijpwerk uit 1903 is door verlaging van de opsneden en herintonatie beter in het klankbeeld van 1865 gebracht. De Voix Celestes werd vervangen door een Mixture 2-3 rks. De nog steeds niet geplaatste Mixture van het Great werd alsnog geplaatst (tersmixtuur 3 rks). Het Great werd ook uitgebreid met een Trumpet 8 ft. Het pedaal kreeg een zelfstandige Grand Bourdon 16 ft en een Trombone 16 ft als bezetting. Al het bijgeplaatste pijpwerk is afkomstig van W.G. Vowles uit Bristol (1873).

   Driehuis (NH), 1993

   Fragment uit het bewaard gebleven orderboek