Home Over ons Projecten Te Koop
Contact Opnames Vorige pagina

Great C--f3

Double Diapason [o]

Open Diapason

Stopped Diapason

Dulciana

Principal

Flute

Twelfth

Fifteenth

Tierce

Sesquialtra

Mixture

Cremona


16 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

4 ft

2 ²/3 ft

2 ft

1 ³/5 ft

2 rks

2 rks

8 ft

   Swell C-f3

   Open Diapason

   Stopped Diapason

   Principal

   Twelfth  [o]

   Fifteenth  [o]

   Tierce  [o]

   Larigot  [o]

   Trumpet

   Hautboy

   Tremulant


8 ft

8 ft

4 ft

2 ²/3 ft

2 ft

1 ³/5 ft

1 ¹/3 ft

8 ft

8 ft

   Pedal C-f1

   Open Diapason

   Bourdon

   Principal  [o]

   Fifteenth  [o]

   Trombone  [o]
16 ftt

16 ftt

8 ftt

4 ftt

16 ftt

Grootegast, 'De Morgenster',

John Smith, 1830?

[o] = gereserveerd, [o] = reconstructie/uitbreiding

Swell to Great, Great to Pedal, Swell to Pedal

Winddruk: 68 mm wk. Toonhoogte: a1 = 440 Hz. bij 18°C


Het instrument stond sinds 1879 in de Congregational Church in

Portishead bij Bristol, Engeland. Daarvoor stond het in de kapel bij

The Old Gaol’ (‘De oude gevangenis’) in Bristol, waar het volgens

een bewaardgebleven krantenbericht in 1856 was geplaatst door de

orgelmaker Joseph Monday. Het is echter niet zeker of hij ook de

bouwer van dit instrument was. Volgens dispositieverzamelaar en

orgelkenner Andrew Freeman is het instrument omstreeks 1830

gebouwd door John Smith. Wellicht heeft Joseph Monday, de opvolger van de firma Smith, in 1856 een instrument vervaardigd met gebruikmaking van het door de firma Smith gebouwde kleinere orgel voor de voormalige (kleinere) gevangeniskapel.

Hoe het ook zij, het instrument bleef in de loop der jaren niet ongeschonden: het werd in de loop van de 19de en 20ste eeuw enkele malen uitgebreid en gewijzigd. Daarbij werd onder meer de mechanische tractuur vervangen door pneumatiek.

Bij de restauratie is de mechanische tractuur gereconstrueerd en de dispositie is hersteld en uitgebreid in de stijl van John Smith. Het instrument kreeg een nieuwe lade voor het Pedal, alsmede nieuwe frontpijpen. De kas is in een dekkende kleur geschilderd.
   Grootegast, 2003