Home Over ons Projecten Te Koop
Contact Opnames Vorige pagina

Great C--g3

Open Diapason

Violin Diapason

Dulciana

Clarabella

Principal

Flute

Twelfth  [o]

Fifteenth

Tierce  [o]

Mixture

Trumpet

Clarionet

Tremulant  [o]


8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

4 ft

 2 ²/3 ft

2 ft

 1 ³/5 ft

3 rks

8 ft

8 ft


   Swell C-g3

   Contra Gamba

   Violin Diapason

   Salicionelle

   Voix Celeste

   Lieblich Gedackt

   Principal

   Piccolo  [o]

   Mixture

   Cornopean

   Oboe

   Tremulant


16 ft

8 ft

8 ft

8 ft

8 ft

4 ft

2 ft

3 rks

8 ft

8 ft


   Pedal C-f1

   Open Diapason

   Bourdon

   Principal  [o]

   Trombone  [o]16 ftt

16 ftt

8 ftt

16 ftt

Zoetermeer, Morgensterkerk,

Maley, Young & Oldknow, 1880

[o] = toegevoegd, [o] = koor uit mixture

Great to Swell, Great to Pedal, Swell to Pedal, Swell Octave


Het instrument werd gebouwd voor Presbyterian Church, Brunswick Square, Camberwell. Na kerksluiting in de jaren 80 van de vorige eeuw kwam het instrument terecht in de boerdeij van Piet Dijkstra te Doezum (Gr.), waar het bespeelbaar stond opgesteld. Voor de Hervormde Morgensterkerk te Zoetermeer werd het geheel gerestaureerd en geplaatst in een nieuwe, eiken  kas.


De organisten van deze kerk maakten een site over het orgel,

met veel fotomateriaal.

De restauratie geschiedde onder advies van Ir. Henk Kooiker.


>site over het orgel<

   Zoetermeer, 2005